Jul 21, 2010

Surah Untuk Menghalau Ular

Dan berkatalah pula orang-orang yang kafir itu kepada Rasul-rasul mereka: "Demi sesungguhnya, kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami atau kamu menjadi seugama dengan kami". Lalu Tuhan wahikan kepada Rasul- rasulNya: "Demi sesungguhnya! Kami akan membinasakan orang-orang yang zalim.

No comments: